Last update: 21 September в 6:28

Author Followers Tweets Posted Retweeted Replied All retweeted / per tweet All liked / per tweet
@e_beniki
0 1 1 0 0 0 0.00 5 5.00
@green_zelen
+68 288 260 14 14 225 0.87 18104 69.63
@ninland
−23 268 172 0 96 114 0.66 11269 65.52
@microclover_
−6 304 205 26 73 332 1.62 20390 99.46
@KPanyuta
−26 506 365 96 45 585 1.60 31368 85.94
@DrKottof
+11 66 63 0 3 280 4.44 11675 185.32
@kak6e
+35 144 87 2 55 329 3.78 12070 138.74
@frefrenzy
+21 51 51 0 0 218 4.27 8810 172.75
@cawushka
+98 46 45 0 1 341 7.58 11321 251.58
@prilovski
+52 194 105 0 89 438 4.17 19085 181.76
@dariabogdan
+22 67 40 0 27 272 6.80 8284 207.10
@koshkinsk
+37 123 74 0 49 230 3.11 10689 144.45
@Major__Ursa
−21 111 100 11 0 178 1.78 10331 103.31
@Vicka_Maximova
+1 234 154 4 76 231 1.50 15151 98.38
@mmikhailovna
−1 120 96 2 22 225 2.34 12429 129.47
@lionel_fly
+29 36 36 0 0 158 4.39 8178 227.17
@OlgaEvans46
+77 43 36 0 7 82 2.28 5290 146.94
@Anaichka
−8 137 101 0 36 130 1.29 9186 90.95
@bagiraforever
−10 10 10 0 0 12 1.20 600 60.00
@scheizina
+164 64 51 1 12 358 7.02 15982 313.37
@SoftXiu
−16 203 143 0 60 133 0.93 9214 64.43
@stupidhlebushek
+2 156 132 0 24 266 2.02 14955 113.30
@ChiliKatte
+72 71 63 0 8 456 7.24 12853 204.02
@Spider_swag
+29 187 173 0 14 252 1.46 14059 81.27
@destinyphotek
+19 95 59 1 35 300 5.08 10345 175.34
@jane_moth
+161 247 113 1 133 1237 10.95 26756 236.78
@lilydavay
+17 1851 1528 17 306 9086 5.95 290702 190.25
@purplerain256
+77 40 38 0 2 268 7.05 9110 239.74
@YesMolotowa
+4 58 57 0 1 476 8.35 15570 273.16
@yulianapolska
+79 215 148 3 64 626 4.23 23835 161.05
@fraudopamine
+24 58 58 0 0 337 5.81 11091 191.22
@j0estar
+215 90 75 0 15 135 1.80 10168 135.57
@vstelmakh
+2180 292 224 0 68 4577 20.43 145403 649.12
@mixofoss
+184 164 87 8 69 276 3.17 10053 115.55
@why_so_dilyara
+95 94 94 0 0 441 4.69 10933 116.31
@okashii_girl
+4 173 168 0 5 166 0.99 8195 48.78
@1ib3rty
+23 92 76 1 15 190 2.50 4343 57.14
@iennifer
+10 52 47 0 5 159 3.38 4187 89.09
@KazeWindKW
+22 41 34 1 6 155 4.56 3284 96.59
@hello_vilych
+23 24 24 0 0 171 7.13 3340 139.17
@kalinka008
+32 94 80 0 14 206 2.58 5971 74.64
@zmoki
+20 47 42 1 4 35 0.83 1542 36.71
@WoundFreeze
+42 57 57 0 0 162 2.84 4796 84.14
@yingfish
+13 30 30 0 0 133 4.43 2936 97.87
@zefblonded
+22 44 42 0 2 45 1.07 1942 46.24
@vali_otsuda_
+1 2 2 0 0 1 0.50 170 85.00
@bullshitofiro4k
+2 40 32 3 5 123 3.84 2545 79.53
@ksensh
+45 38 31 0 7 120 3.87 3341 107.77
@nastya_at
+266 53 47 0 6 268 5.70 5255 111.81
@FelixDobryiKot
+99 8 8 0 0 55 6.88 1098 137.25
@Bunny_Uf_Uf
−14 175 101 0 74 31 0.31 1331 13.18
@snobberries
+115 339 123 69 147 79 0.64 2183 17.75
@koshkikoshechki
+9 63 52 1 10 12 0.23 408 7.85
@nice_to_meet
+20 245 123 79 43 44 0.36 1685 13.70
@mnsnsonya
−7 189 62 105 22 24 0.39 610 9.84
@i_m_lovegood
−2 410 309 54 47 192 0.62 2079 6.73
@CatJack17
+123 27 25 0 2 63 2.52 814 32.56
@kotvaska
−12 87 73 1 13 16 0.22 1269 17.38
@_devchonka
+7 28 25 0 3 21 0.84 739 29.56
@koshus
+17 26 26 0 0 26 1.00 1031 39.65
@avestyaz
−5 48 46 1 1 12 0.26 557 12.11
@fetedusauleil
0 86 85 0 1 28 0.33 691 8.13
@lotuseateer
−4 142 119 0 23 32 0.27 1510 12.69
@glitterdealerr
+11 44 43 0 1 40 0.93 1177 27.37
@tinyshakti
+35 189 89 4 96 186 2.09 2354 26.45
@_udemia
+39 142 115 0 27 48 0.42 1157 10.06
@okertanov
+11 206 120 1 85 82 0.68 1291 10.76
@blokalike
+42 14 14 0 0 6 0.43 265 18.93
@Nadiah_Twit
+130 316 172 7 137 287 1.67 3467 20.16
@juli_archangel
−5 188 115 3 70 15 0.13 1263 10.98
@Ohirro
−5 18 17 0 1 3 0.18 169 9.94
@elixir-lang-moscow
+25 58 57 0 1 69 1.21 1089 19.11
@alexsashaport
+3 115 107 0 8 20 0.19 1082 10.11
@Shelly_Roxo
+2 69 57 0 12 14 0.25 517 9.07
@pieceofdasha
+5 193 151 2 40 50 0.33 1170 7.75
@rougth
+3 82 69 0 13 49 0.71 927 13.43
@tigra_chan
+15 31 26 0 5 11 0.42 498 19.15
@cha_eats
+4 127 110 0 17 39 0.35 1062 9.65
@Ne_Pushkina
−3 306 214 1 91 16 0.07 1250 5.84
@AlexeevaTatyana
+12 97 76 0 21 35 0.46 1166 15.34
@Takashima_Su
−3 176 128 5 43 18 0.14 500 3.91
@lizel_bon_bon
0 80 67 0 13 14 0.21 550 8.21
@ABatickaya
−10 132 101 11 20 21 0.21 568 5.62
@voxpuibr
+3 203 131 23 49 28 0.21 774 5.91
@pu6istayatan
+3 191 102 6 83 43 0.42 1008 9.88
@myz4
+202 152 106 2 44 270 2.55 2306 21.75
@akikomiyiko
0 430 349 9 72 16 0.05 1039 2.98
@marfakrasa
+2 41 41 0 0 7 0.17 324 7.90
@kitty_woof
−4 350 177 15 158 60 0.34 879 4.97
@jullik_jull
+14 384 212 69 103 35 0.17 484 2.28
@babushka_cat
0 91 62 0 29 13 0.21 295 4.76
@catchipovsky
+3 331 119 8 204 65 0.55 502 4.22
@lena__fm
+4 95 72 0 23 20 0.28 284 3.94
@barantsova
−7 90 66 0 24 4 0.06 104 1.58
@artenica
+2 51 40 0 11 17 0.42 144 3.60
@_kix
−6 202 152 0 50 12 0.08 145 0.95
@sassy_vicki
−2 19 19 0 0 5 0.26 19 1.00
@katya_mylnikova
+29 300 227 34 39 180 0.79 607 2.67
@olga__wagner
−4 259 199 33 27 10 0.05 218 1.10
@yakowleva
0 162 160 1 1 22 0.14 620 3.88
@sensovita
−25 442 335 36 71 16 0.05 435 1.30
@olyapka
+34 374 188 54 132 44 0.23 410 2.18
@mothersmonster
+18 65 45 0 20 33 0.73 160 3.56
@innafdnk
+9 74 74 0 0 9 0.12 329 4.45
@yoksel
+3 253 189 37 27 55 0.29 486 2.57
@asinnema
+8 11 9 0 2 4 0.44 53 5.89
@tlasol
−9 254 198 19 37 16 0.08 295 1.49
@realzzebra
+15 55 44 2 9 9 0.20 92 2.09
@mdevils
+8 71 52 0 19 12 0.23 128 2.46
@katyabutenko
+14 152 126 3 23 27 0.21 163 1.29
@blia
+13 158 121 4 33 25 0.21 189 1.56
@ki_zu
+36 282 251 23 8 28 0.11 259 1.03
@n_snork
+43 202 166 1 35 22 0.13 246 1.48
@toivonens
+129 91 67 0 24 12 0.18 98 1.46